Ailesel Kanser Paneli

Ailesel Kanser Paneli Ailesel kanser paneli avantajları
 • Kalıtsal olarak bir kansere yatkınlık geninde bir mutasyon (patojenik varyant) bulunan kişilerde, kansere yakalanma riski önemli ölçüde daha fazladır.
 • Kanser hastalarının yaklaşık %5'i, bir sonraki nesle aktarılma riski olan genetik yatkınlığa sahiptir.
 • Çok sayıda kansere yatkınlık geni tanımlanmıştır
 • Bu genlerin çoğu birden fazla kanser türüyle ilişkilidir.
 • Tek bir kanser türü birkaç gendeki mutasyonlarla bağlantılı olabilir.
 • NGS tabanlı test panelleri aynı anda birden fazla geni analiz eder. Bu sayede beklenmeyen genler edilebilir
 • Geleneksel yöntemlerinden çok daha düşük maliyetle yapılır.
 • Hastalığa yol açan mutasyonu belirleme olasılığı daha yüksektir
 • Çoklu takip ve ek test ihtiyacını azaltır.
 • Tek bir EDTA’lı tüple (3-5ml) yapılabilir

Kimlere yapılmalı
 • Birinci derece akrabası, kansere yatkınlık geninde patojenik veya olası patojenik bir varyantla tespit edilen bir kişiler
 • Kişisel geçmişinde aşağıdakilerden en az biri olan bir bireyler:
  • Erken yaşta kanser tanısı (≤50 yaş)
  • Bilateral veya çoklu primer kanserler
  • Aile de benzer kanser öyküsü ile birlikte herhangi bir yaşta önemli bir kanser teşhisi
  • Nadir kanser veya beklenmeyen cinsiyette kanser teşhisi (örneğin, erkek meme kanseri)
 • Aile öyküsünde aşağıdakilerden en az biri olan bir bireyler:
  • Anne veya baba tarafında 3 ve üzeri akrabada benzer kanser öyküsü
  • Anne veya baba tarafında en az biri 50 yaşın altında tanı almış 2 ve üzeri akrabada benzer kanser öyküsü
WHATSAPP0507 998 64 32