Ailesel Meme ve Over Kanseri (HBOC) Paneli (BRCA1/BRCA2)

Kalıtsal meme ve over kanserlerinin çoğundan BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları sorumludur. BRCA1 veya BRCA2 geninde mutasyon olan kişilerde 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riski yüzde 87'ye kadar ve yumurtalık kanseri gelişme riski yüzde 39-63'e kadar çıkmaktadır. Daha önce kanser teşhisi konmuş ve mutasyon tespit edilmiş hastalarda ikinci kez kanser geliştirme riski önemli ölçüde artmaktadır. Bu risk, 70 yaşına kadar yaklaşık %64’tür. Bazı ailelerde erkek meme kanseri, prostat kanseri, malign melanom ve pankreas kanseri gibi diğer kanserlere karşı artan bir duyarlılık olabilir. HBOC paneli, bir kişinin BRCA1 veya BRCA2 mutasyonuna sahip olup olmadığını belirlemek için yalnızca basit bir kan örneği gerektirir. Aşağıdaki durumlarda sizde veya ailenizde HBOC bulunabilir:

  • Ailede birden fazla meme kanseri veya yumurtalık kanseri öyküsü
  • Erken yaşta tanı veya erkek cinsiyette meme kanseri olması
  • Bir akrabanın birden fazla meme kanseri olması veya erken meme ve yumurtalık kanseri olması
  • Erkek bir akrabada meme kanseri öyküsü
  • Ailenin bir tarafında birden fazla nesilde bu kanserlerden birinin görülmesi

HBOC panelinin faydaları: Bu test, kanser riskini önemli ölçüde azaltmak için hastaya özel tıbbi yönetim planlarının geliştirilmesine olanak tanır;

  • BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan bireylerde hedefe yönelik tedavi ve diğer müdahaleler ile hasta bakımını en üst düzeye çıkarma ve klinik verimliliği artırma;
  • Kanserin erken teşhisi ve tedavisi yoluyla sonuçları önemli ölçüde iyileştirilmesi ve tıbbi maliyetleri azaltılması
  • Hastalara ve aile üyelerine, ailelerindeki meme ve/veya yumurtalık kanserinin altında yatan nedenler konusunda danışmanlığa olanak sağlama
  • Ailede bilinen mutasyon için pozitif olamayan aile üyelerine gereksiz müdahalelerden kaçınma.
  • Risk altındaki aile üyelerine tarama testleri ile erken tanı ve önleyici cerrrahi imkanları sağlama
WHATSAPP0507 998 64 32