Amniyosentez

Amniyosentez, uterustafetusu çevreleyen amniyotik sıvıyı kontrol etmek için prenatal bir tanı testidir. Bu sıvı, bebeğin sağlığını gösteren hücreleri ve maddeleri içerir. Bu test için doktor az miktarda amniyotik sıvı toplamak için uterusa uzun, ince bir iğne (0,9 mm ölçülerinde) sokar. Genellikle, prosedür ultrason rehberliği altında yapılır. Sıvı daha sonra Down sendromu, spinabifida ve kistikfibroz gibi spesifik genetik bozukluklar için test edilir.

Test sonuçları, hamileliğin devam edip etmeyeceğini veya daha fazla komplikasyon oluşmasını önlemek için erken doğum yapılıp yapılmayacağını belirlemeye yardımcı olur. Hamilelik sırasında belirli bir zamanda yapılır.

Amniyosentez Ne Zaman Yapilir?

Amniyosentez genellikle ikinci trimesterde olan 15-20. haftalar arasında yapılır. Bazı doktorlar testi 11 hafta gibi erken bir zamanda önerebilir. 14 haftadan önce yapılan amniyosentezin komplikasyon oranları daha yüksektir (fetal kayıp, fetaltalipus ve solunum morbiditesi) ve on haftadan önce kaçınılmalıdır. Bazı durumlarda, üçüncü trimesterde bile amniyosentez yapılır. Amniyosentez, bebeğin sağlık durumunu anlamanın yanı sıra birçok kullanım alanına sahiptir.

Neden Amniyosenteze İhtiyaciniz Var?

Doğum kusurları için daha fazla risk altında olan gebeliğin 15. ve 20. haftaları arasında bir amniyosentez sunulmaktadır. Daha önceki bir testin bir sorun önerdiği durumlarda da takip etmek için kullanılabilir. Gebeliğin ikinci üç ayında genetik ve kromozom testi için amniyosentezin kullanılabileceği bazı durumlar şunlardır:

  • Aile öyküsü veya genetik hastalığı veya Down sendromu, kistik fibroz veya Tay Sachs hastalığı gibi metabolik bozukluğu olan bir önceki çocuk
  • Spina bifida gibi açık nöral tüp defekti riski
  • Gebelik son tarihine göre 35 yaş üstü anne yaşı
  • Anormal maternal tarama testleri
  • Cinsiyete bağlı genetik hastalık riski
  • Amniyosentez, gebeliğin üçüncü trimesterinde aşağıdakileri kontrol etmek için kullanılabilir:
  • Erken doğum potansiyeli olduğunda fetal akciğer olgunluğu
  • Rahim enfeksiyonu
  • Rh hastalığı
  • Sağlık uzmanınızın amniyosentez önermek için başka nedenleri olabilir.
WHATSAPP0507 998 64 32