Fish Test

Fluorescence in situHybridisation (FISH), temel olarak insan hücrelerinde genetik materyalin haritasını oluşturan ve sitogenetikçilerin bir kromozom üzerinde spesifik DNA sekanslarını bulmalarını sağlayan bir prosedürdür. İşlem, belirli genetik mutasyonların ve kromozomal anormalliklerin anlaşılmasında yararlı bilgiler verebilir.

İnsanlarda normal olarak 23 çift kromozom vardır: 22 çift cinsiyet belirleyici olmayan kromozom (otozom) ve 1 çift cinsiyet kromozomu (kadınlar için XX ve erkekler için XY). Kromozomlar, vücutta protein üretimini yönlendiren ve fiziksel özelliklerimizi belirleyen binlerce geni oluşturan dört baz dizisini tekrarlayan DNA’dan oluşur. DNA, çift sarmal bir yapıda (spiral merdivenler gibi) birbirine bağlanmış iki telden oluşur. Sarmalın her yarısı diğerinin tamamlayıcısıdır.

FISH testi için, bir kişinin DNA içeren hücrelerinin bir örneği, cam bir slayta sabitlenir. Örnekler klinik endikasyona bağlı olarak kan, kemik iliği, amniyon sıvısı veya tümör hücreleri içerebilir. “Hedef” (kişinin) DNA’sına sahip slaytlar, DNA’nın çift iplikçiklerini tek iplikçiklere ayırmak için ısıtılır. Daha sonra numuneye floresan probları eklenir. Floresan problar, ilgili DNA’nın spesifik bölümlerine tamamlayıcı olan tek sarmallı DNA bölümleridir. Bir flüoresan boya ile işaretlenmiş olan prob, spesifik DNA parçasına yapışır. Slaytlar özel bir mikroskop kullanılarak incelendiğinde, sondaya uyan genler, koyu arka plan üzerinde parlak noktalar olarak görünecek olan floresan alanları olarak görülebilir.

Bu teknik, fazladan gen kopyalarının (kopyalanmış veya çoğaltılmış genler) ve eksik (gen silmeleri) veya taşınmış (translokasyonlu genler) genetik dizilerin varlığını göstermek için kullanılabilir. Bazı genetik hastalıklarda görüldüğü gibi, artan sayıda kromozom da FISH teknolojileri (örneğin, trisomy 21 veya Down sendromu) kullanılarak teşhis edilir. Hedeflenen bölge (ler) veya DNA dizileri, kullanılan problarla belirlenir. DNA’daki birden fazla hedeflenmiş alan, aynı zamanda, bir dizi farklı flüoresan boya ile etiketlenmiş FISH probları kullanılarak değerlendirilebilir.

DownSyndromeMeme Kanseri


Fish Testi Nasil Çalışır?

Moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak, FISH testi genomun spesifik bölgelerinin varlığını (veya yokluğunu) tespit eder. Ek olarak, SITU Hibridizasyon prosedüründeki Floresans, koşullara bağlı olarak genomun belirli bölgelerini numaralandırmak için kullanılabilir.Tespiti, “sondalar” olarak adlandırılan floresan etiketli DNA parçalarının tanıtılmasıyla gerçekleştirilir. Problar herhangi bir gen, boyut veya dizilim için tasarlanabilir. İşlem, hücresel üreme döngüsünün haritalanmasına ve analiz edilmesine izin verir.

WHATSAPP0507 998 64 32