Genetik Danışmanlık

Genetik test, kromozomlardaki, genlerdeki veya genlerin kodladığı diğer moleküllerdeki değişiklikleri tanımlayan bir tür tıbbi testtir. Bir genetik testin sonucu, şüpheli bir genetik durumu doğrulayabilir veya ekarte edebilir. Bir kişinin genetik bir bozukluk geliştirme veya geçirme şansını belirlemeye yardımcı olabilir. Günümüzde 77.000'den fazla genetik test kullanımda ve geliştirilmeye devam edilmektedir

Genetik testler, aşağıdakilerde değişiklik aramayı içerir:

Genler: Genetik bir bozukluğa neden olabilecek veya riskini artırabilecek genlerdeki varyasyonları (mutasyonları) belirlemek için DNA dizilerini inceler. Gen testleri, tek bir DNA yapı taşını (nükleotid), bir ve birden fazla geni ya da kişinin DNA'sının tamamını (genom) analiz eder,

Kromozomlar: Kromozomal genetik testler, duplikasyon gibi anomaliteye neden olan değişikliklerin olup olmadığını belirlemek için tüm kromozomları veya DNA zincirlerini analiz eder.

Proteinler: Biyokimyasal genetik testler, proteinlerin veya enzimlerin miktarını veya aktivite seviyesini inceler; herhangi birindeki anormallikler, genetik bir bozukluğa neden olan DNA değişikliklerini gösterebilir

Genetik testler isteğe bağlıdır. Testin faydalarının yanı sıra sınırlamaları ve riskleri de olduğundan, test edilip edilmeyeceğine dair karar kişisel bir karardır. Bir Tıbbi Genetik Uzmanı, testin olumlu veya olumsuz yönlerini anlatarak, testin sosyal ve duygusal yönlerini tartışarak yardımcı olabilir.

Genetik Test Türleri Nelerdir?

Genlerdeki, kromozomlardaki veya proteinlerdeki değişiklikleri analiz etmek için birçok genetik test türü mevcuttur. Genetik uzmanları uygun testi seçerken, hangi koşul veya koşullardan şüphelenildiği ve tipik olarak bu koşullarla ilişkili genetik varyasyonlarda dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulunduracaktır. Bir tanı net değilse, birçok gen veya kromozoma bakan bir test kullanılabilir. Bununla birlikte, belirli bir durumdan şüpheleniliyorsa, daha odaklı bir test yapılabilir.

Birkaç çeşit genetik test vardır:
Moleküler testler, bir veya daha fazla gendeki değişiklikleri arar. Bu tür testler, bir bireyin genetik kodundaki DNA yapı taşlarının (nükleotidler) sırasını belirler; bu işlem, DNA dizilimi olarak adlandırılır. Bu testler kapsam olarak değişebilir:

Hedeflenen tek varyant: Tek varyant testleri, bir gendeki spesifik bir varyantı tespit eder. Seçilen varyantın bir hastalığa neden olduğu bilinmektedir (örneğin, HBB geninde orak hücre anemisine neden olan spesifik varyant). Bu tür bir test hastalığın kalıtsal olup oladığını belirlemek için ve belirli bir varyanta sahip olduğu bilinen aile fertlerini test etmek için kullanılır. Ayrıca, genetik test hizmeti almak isteyen kişilere negatif veya pozitiflik bilgisi verirken tipik olarak (bu genlerdeki tüm varyantları bulmak yerine) belirli genlerdeki bir dizi spesifik varyantı analiz eder.

Tek Gen: Tek gen testleri, bir gendeki genetik değişiklikleri arar. Bu testler tipik olarak, özellikle gende şüpheli duruma neden olabilecek birçok varyant olduğunda, spesifik bir tanıyı doğrulamak (veya ekarte etmek) için kullanılır.

Gen Paneli: Panel testleri birden fazla gendeki varyantları arar. Bu tür bir test genellikle bir kişinin çok çeşitli koşullara uyabilecek semptomları olduğunda veya şüpheli durumun birçok gendeki varyantlardan kaynaklanabileceği durumlarda tanı koymak için kullanılır. (Örneğin, epilepsinin yüzlerce genetik nedeni vardır.)

Tüm ekzom dizilimi/tüm genom dizilimi: Bu testler, genetik varyasyonları bulmak için bireyin DNA'sının büyük kısmını analiz eder. Tüm ekzom veya tüm genom dizilimi, tipik olarak, tek gen veya panel testi bir tanı koyamadığında veya genetik neden belirsiz olduğunda kullanılır. Tüm ekzom veya tüm genom dizilimi, genellikle birden fazla tek gen veya panel testi yapmaktan daha uygun maliyetlir ve zamandan tasarruf sağlar.


ŞEKİL 1: DNA, baz çiftlerinden ve şeker fosfat omurgasından oluşur.

Kromozomal testler; Büyük ölçekli değişiklikleri tanımlamak için tüm kromozomları veya DNA zincirini analiz eder. Bulunabilecek değişiklikler arasında bir kromozomun fazladan veya eksik bir kopyası (sırasıyla trizomi veya monozomi), çoğaltılan veya silinen bir kromozomun büyük bir parçası veya kromozom segmentlerinin yeniden düzenlenmesi (translokasyonları) bulunur. Bazı genetik koşullar spesifik kromozomal değişikliklerle ilişkilidir ve bu koşullardan birinden şüphelenildiğinde kromozomal bir test kullanılabilir. (Örneğin, Williams sendromu, kromozom 7'nin bir bölümünün silinmesinden kaynaklanır.)

Gen ekspresyon testleri, farklı hücre tiplerinde hangi genlerin eksprese edildiğine bakar. Bir gen açıldığında (aktif), hücre genlerdeki talimatlardan mRNA adı verilen bir molekül üretir ve mRNA molekülü protein üretimi için kullanılır. Gen ekspresyon testleri, hangi genlerin aktif olduğunu belirlemek için hücrelerdeki mRNA'yı inceler. Bazı genlerin çok fazla aktivitesi (aşırı ekspresyonu) veya çok az aktivitesi (az ekspresyon), birçok kanser türü gibi belirli genetik bozuklukları düşündürebilir.

Biyokimyasal testler doğrudan DNA'yı analiz etmez, ancak genlerden üretilen proteinlerin veya enzimlerin miktarını veya aktivite seviyesini inceler. Bu maddelerdeki anormallikler, DNA'da genetik bir bozukluğun altında yatan değişiklikler olduğunu gösterebilir. (Örneğin, düşük seviyelerde biyotinidaz enzim aktivitesi, BTD gen varyantlarının neden olduğu biyotinidaz eksikliğini düşündürmektedir.)


Genetik Testlerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Genetik testler, bir kişinin genetik geçmişi hakkında bilgi sağlayabilir. Genetik testlerin kullanımları aşağıdaki gibidir;

Yenidoğan taraması
Yenidoğan taraması, doğumdan hemen sonra, yaşamın erken dönemlerinde tedavi edilebilecek genetik bozuklukları tanımlamak için kullanılır.

Tanı testi
Tanı testi, belirli bir genetik veya kromozomal durumu tanımlamak veya ekarte etmek için kullanılır. Bu test, fiziksel belirti ve semptomlara dayanarak bir anomaliden şüphelenildiğinde tanıyı doğrulamak için kullanılır. Tanı testleri doğumdan önce yapılacağı gibi kişinin yaşamı boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak tüm genler veya tüm genetik koşullar için kullanılamaz

Taşıyıcı testi, Her iki kopyada mutasyon mevcut olduğunda genetik bir bozukluğa neden olan bir genin mutasyonunun bir kopyasını taşıyan kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu tür testler, ailesinde genetik bir bozukluk öyküsü olan bireylere ve genetik hastalık riski yüksek olan belirli etnik gruplardaki kişilere yapılmaktadır. Her iki ebeveynde test edildiğinde, çocuklarının da genetik hastalığa sahip olup olmayacağı konusunda bilgi verir.

Doğum öncesi (Prenatal) testler; Fetüsün gen veya kromozomlarındaki değişiklikleri tespit etmek için yapılır. Bu tür testler, bebeğin genetik veya kromozomal bir bozukluğa sahip olma riskinin artması durumunda ve hamilelik sırasında önerilir. Bazı durumlarda, doğum öncesi testler çiftin belirsizliğini azaltabilir, hamilelik hakkında karar vermelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, olası tüm kalıtsal bozuklukları ve doğum kusurlarını tanımlayamaz.

Preimplantasyon testi
Preimplantasyon genetik tanı (PGD) olarak da adlandırılan preimplantasyon testi, belirli bir genetik veya kromozomal bozukluğu olan bir çocuğa sahip olma riskini azaltabilen özel bir tekniktir. İn-vitro fertilizasyon (IVF)-Tüp bebek gibi yardımcı üreme teknolojileri (ART) kullanılarak oluşturulan embriyolardaki genetik değişiklikleri tespit etmek için kullanılır. İn-vitro fertilizasyon, bir kadının yumurtalıklarından yumurta hücrelerinin çıkarılmasını ve vücut dışındaki sperm hücreleriyle döllenmesini içerir. Preimplantasyon testi için, embriyolardan az sayıda hücre alınır ve belirli genetik değişiklikler için test edilir. Sadece bu değişikliklere sahip olmayan embriyolar, hamileliği başlatmak için uterusa implante edilir.

Prediktif ve presemptomatik test türleri, doğumdan sonra, genellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan bozukluklarla ilişkili gen mutasyonlarını tespit etmek için kullanılır. Bu testler genetik hastalığı olan bir aile üyesine sahip ancak test sırasında bozukluğun hiçbir özelliğini göstermeyen kişilere yardımcı olabilir. Prediktif test, bir kişinin belirli kanser türleri gibi genetik temelli bozukluklar geliştirme riskini artıran mutasyonları tanımlayabilir. Presemptomatik test, herhangi bir belirti veya semptom ortaya çıkmadan önce bir kişinin kalıtsal hemokromatoz (aşırı demir yükü bozukluğu) gibi genetik bir bozukluk geliştirip geliştirmeyeceğini belirleyebilir. Prediktif ve presemptomatik testlerin sonuçları, bir kişinin belirli bir bozukluk geliştirme riski hakkında bilgi sağlayabilir ve tıbbi bakım hakkında karar vermede yardımcı olabilir.

Adli testler, bir bireyi yasal amaçlar doğrultusunda tanımlamak için DNA sekanslarını kullanır. Yukarıda açıklanan testlerin aksine, hastalıkla ilişkili gen mutasyonlarını tespit etmek için adli test kullanılmaz Bu tür testler, suç veya felaket mağdurlarını tanımlayabilir, bir suç zanlısını dışlayabilir veya buna karıştırabilir ya da insanlar arasında biyolojik ilişkiler kurabilir (örneğin, babalık).

Genetik Testler Nasıl Yapılır?

Bir kişi genetik teste devam etmeye karar verdiğinde, bir sağlık kuruluşu test ayarlayabilir. Genetik testler genellikle Genetik danışmanın bir parçası olarak yapılır.
Genetik testler, kan, saç, cilt, amniyotik sıvı (hamilelik sırasında bir fetüsü çevreleyen sıvı) veya başka bir doku örneği üzerinde gerçekleştirilir. Örneğin, bukkal yayma adı verilen bir prosedür, yanağın iç yüzeyinden bir hücre örneği toplamak için küçük bir fırça veya pamuklu çubuk kullanır. Numune, teknisyenlerin şüphelenilen bozukluğa bağlı olarak kromozomlarda, DNA'da veya proteinlerde spesifik değişiklikler aradığı bir laboratuvara gönderilir. Laboratuvar, test sonuçlarını kişinin doktoruna veya genetik danışmanına yazılı olarak veya istenirse doğrudan hastaya bildirir.
Yenidoğan tarama testleri, bebeğin topuğuna iğne batırılarak alınan küçük bir kan örneğinde yapılır. Diğer genetik test türlerinin aksine, bir ebeveyn genellikle sonucu yalnızca pozitifse alır. Test sonucu pozitifse, bebeğin genetik bir bozukluğu olup olmadığını belirlemek için ek testlere ihtiyaç vardır.

Bilgilendirilmiş Onam Nedir?

Bir kişinin genetik test yaptırmadan önce, test prosedürünü, testin yararlarını, sınırlamalarını ve test sonuçlarının olası sonuçlarını tam olarak anlaması önemlidir. Bir kişinin test hakkında eğitilmesi ve test yapılması için izin alınması sürecine bilgilendirilmiş onam denir. "Bilgilendirilmiş", kişinin test konusunda bilinçli bir karar vermek için yeterli bilgiye sahip olduğu anlamına gelir; "rıza", bir kişinin testi yaptırmak için gönüllü olarak kabul etmesidir.

Genel olarak, bilgilendirilmiş onam yalnızca kendileri için tıbbi kararlar almaya yetkili yetişkinler tarafından verilebilir. Çocuklar ve kendi tıbbi kararlarını veremeyen diğer kişiler için (zihinsel durumu uygun olmayan kişiler gibi), bilgilendirilmiş onam bir ebeveyn, vasi veya o kişi adına karar vermekten yasal olarak sorumlu başka bir kişi tarafından verilebilir.

Genetik testler için bilgilendirilmiş onam genellikle bir doktor veya genetik danışman tarafından bir klinik ziyareti sırasında alınır Genetik uzmanı testi tartışacak ve soruları yanıtlayacaktır. Kişi testi yaptırmak isterse, genellikle bir onay formunu okur ve imzalar.

Bilgilendirilmiş Bir Onam Formuna Genellikle Birkaç Faktör Dahil Edilir:

Testin amacı ve testin gerçekleştirildiği koşul dahil olmak üzere testin genel bir açıklaması.

 • Test nasıl yapılacak (örneğin, bir kan örneği).
 • Test sonuçları ne anlama geliyor? pozitif ve negatif sonuçlar ve yanlış pozitifler veya yanlış negatifler gibi bilgi vermeyen sonuçlar veya yanlış sonuçlar potansiyeli dahil.
 • Testle ilişkili herhangi bir fiziksel veya duygusal risk.
 • Sonuçların araştırma amaçlı kullanılıp kullanılamayacağı.
 • Sonuçların, belirli bir durum geliştirme riski veya etkilenmiş çocuklara sahip olma olasılığı da dahil olmak üzere diğer aile üyelerinin sağlığı hakkında bilgi sağlayıp sağlayamayacağı.
 • Test sonuçlarının nasıl ve kime raporlanacağı ve sonuçların hangi koşullar altında açıklanabileceği (örneğin, sağlık sigortası sağlayıcılarına).
 • Test tamamlandıktan sonra test örneğine ne olacak.
 • Teste tabi tutulan kişinin testi bir sağlık kuruluşu ile görüşme fırsatına sahip olduğunun kabulü.
 • Bireyin imzası ve muhtemelen bir tanığın imzası.

Bilgilendirilmiş onamın unsurları değişebilir, çünkü bazı eyaletlerin dahil edilmesi gereken faktörleri belirten yasaları vardır. (Örneğin, bazı eyaletler, test tamamlandıktan sonra test örneğinin belirli bir süre içinde imha edileceğinin açıklanmasını gerektirir.)

Bilgilendirilmiş onam bir sözleşme değildir, bu nedenle kişi herhangi bir zamanda fikrini değiştirebilir.

ilk onayın verilmesi. Kişiden test örneği alınsa bile test yaptırmaktan vazgeçebilir. Test sürecine devam etmeme kararı alınmışsa kişinin genetik uzmanını bilgilendirmesi yeterlidir.

Genetik Bir Testin Geçerli Ve Faydalı Olduğundan Nasıl Emin Olabilirim?

Genetik teste başlamadan önce testin geçerli ve kullanışlı olduğundan emin olmak önemlidir. Doğru bir sonuç sağlarsa genetik bir test geçerlidir. Genetik testler için Analitik geçerlilik ve klinik geçerlilik olmak üzere iki temel doğruluk ölçümü geçerlidir. Bir genetik testin kalitesinin diğer ölçümü de bunun yararlılığı veya klinik faydasıdır.

Analitik geçerlilik, testin belirli bir genin veya genetik değişikliğin varlığını veya yokluğunu ne kadar iyi tahmin ettiğini ifade eder. Başka bir deyişle, test belirli bir genetik varyantın mevcut olup olmadığını doğru bir şekilde tespit edebilir mi?
Klinik geçerlik, analiz edilen genetik varyansın belirli bir hastalığın varlığı, yokluğu veya riskiyle ne kadar ilişkili olduğunu ifade eder.
Klinik yararlılık, testin bir hastalığın teşhisi, tedavisi, yönetimi veya önlenmesi hakkında yararlı bilgiler sağlayıp sağlayamayacağını ifade eder.

Genetik Testlerin Sonuçları Ne Anlama Gelir ?

Genetik testlerin sonuçları her zaman basit değildir, bu da onları yorumlama ve açıklama konusunda zorlar. Bu nedenle, hastaların ve ailelerinin genetik test sonuçlarının potansiyel anlamı hakkında hem test yapılmadan önce hem de yapıldıktan sonra sorular sormaları önemlidir. Test sonuçlarını yorumlarken, sağlık hizmeti sağlayıcıları bir kişinin tıbbi geçmişini, aile geçmişini ve yapılan genetik test türünü dikkate alır.

Pozitif bir test sonucu, laboratuvarın belirli bir gende, kromozomda veya ilgili proteinde bir değişiklik bulduğu anlamına gelir. Testin amacına bağlı olarak, bu sonuç bir tanıyı doğrulayabilir, bir kişinin belirli bir genetik varyantın taşıyıcısı olduğunu gösterebilir, bir hastalık (kanser gibi) geliştirme riskinin arttığını belirleyebilir veya daha fazla test yapılması gerektiğini önerebilir. Aile üyelerinin ortak bazı genetik materyalleri olduğundan, pozitif bir test sonucunun bazı kan akrabaları için de etkileri olabilir.

Bir prediktif veya presemptomatik genetik testin pozitif sonucunun genellikle bir bozukluğun ortaya çıkma riskini tam olarak belirleyemediğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcıları genellikle bir koşulun gidişat veya ciddiyetini tahmin etmek için pozitif bir test sonucu kullanamaz. Nadiren, kişide genetik bir bozukluk olmadığı halde test sonuçları yanlış pozitiflik verebilir.

Negatif bir test sonucu, laboratuvarda incelenen gen, kromozom veya proteindeki sağlığı veya gelişimi etkilediği bilinen bir değişiklik bulamadığı anlamına gelir. Bu sonuç, bir kişinin belirli bir bozukluktan etkilenmediğini, belirli bir genetik varyantın taşıyıcısı olmadığını veya belirli bir hastalığa yakalanma riskinin artmadığını gösterebilir. Bununla birlikte, testin hastalığa neden olan bir mutasyonu kaçırması mümkündür, çünkü birçok test belirli bir bozukluğa neden olabilecek tüm mutasyonu tespit edemez. Negatif bir sonucu doğrulamak için test tekrarı veya ileri bir tarihte yeniden test yapılması gerekebilir. Nadiren, kişide genetik bozukluk olmasına rağmen test sonuçları yanlış negatif olabilir.

Bazı durumlarda, bir test sonucu yararlı bilgiler vermeyebilir. Bu tür sonuçlara bilgi vermeyen, sonuçsuz veya belirsiz denir. Bilgilendirici olmayan test sonuçları bazen ortaya çıkar, çünkü herkesin DNA'sında polimorfizm adı verilen ve sağlığı etkilemeyen ortak, doğal varyasyonlar vardır. Genetik bir test, DNA'da hastalığın gelişiminde rol oynadığı doğrulanmamış bir değişiklik bulursa, bilinenbelirsiz öneme sahip bir varyant olarak(VUS veya VOUS), bunun doğal bir polimorfizm mi yoksa hastalığa neden olan bir varyant mı olduğunu söylemek zor olabilir. Bu varyantlar için, bir hastalık ilişkisini doğrulamak veya çürütmek için yeterli bilimsel araştırma olmayabilir veya araştırma çelişkili olabilir. Bilgilendirici olmayan bir sonuç, belirli bir tanıyı doğrulayamaz veya ekarte edemez ve bir kişinin bir bozukluk geliştirme riskinin artmış olup olmadığını gösteremez. Bazı durumlarda, etkilenen ve etkilenmeyen diğer aile üyelerini test etmek, bu tür sonuçların netleştirilmesine yardımcı olabilir.

Genetik Testin Maliyeti Ne Kadardır Ve Sonuçların Alınması Ne Kadar Sürer?

Genetik testin maliyeti, testin niteliğine ve karmaşıklığına bağlı olarak 100 doların altında veya 2.000 doların üzerinde olabilir. Birden fazla test gerekliyse veya anlamlı bir sonuç elde etmek için birden fazla aile üyesinin test edilmesi gerekiyorsa maliyet artar.

Numunenin alındığı tarihten itibaren test sonuçlarının alınması birkaç gün ile haftalar arasında sürebilir. Doğum öncesi test sonuçları genellikle daha çabuk elde edilir çünkü hamilelik hakkında karar vermede zaman önemli bir faktördür. Belirli bir testi isteyen doktor veya genetik danışman, bu testle ilgili maliyet ve zaman çerçevesi hakkında özel bilgiler sağlayabilir.

Sağlık Sigortası Genetik Testlerin Masraflarını Karşılar Mı?

Çoğu durumda, bir kişinin doktoru tarafından önerildiğinde genetik test maliyetleri SGK tarafından karşılanır. Bununla birlikte, SGK’nın hangi testleri karşılayacağı konusunda farklı sağlık politikaları vardır. Bazı genetik testler , SGK kapsamında yapılamayabilir.

Bazı insanlar, test ödemesi yapmak için sigortalarını kullanmamayı tercih edebilir. Bunun yerine, test için cepten ödeme yapmayı veya takip etmeyi tercih edebilirler.

Genetik Testlerin Faydaları Nelerdir?

Sonuçlar bir gen mutasyonu için pozitif veya negatif olsun, genetik testin potansiyel faydaları vardır. Test sonuçları, belirsizlikten kurtulma duygusu sağlayabilir ve insanların sağlık hizmetlerini yönetme konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir. Örneğin olumsuz bir sonuç, bazı durumlarda gereksiz kontrollere ve tarama testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Olumlu bir sonuç, bir kişiyi mevcut önleme, izleme ve tedavi seçeneklerine yönlendirebilir. Bazı test sonuçlar, insanların çocuk sahibi olma konusunda karar vermelerine de yardımcı olabilir. Yenidoğan taraması, genetik bozuklukları yaşamın erken döneminde tanımlayabilir, böylece tedaviye mümkün olduğunca erken başlanabilir.

Genetik Testlerin Riskleri Ve Sınırlamaları Nelerdir?

Çoğu genetik testle ilişkili fiziksel riskler, özellikle yalnızca kan örneği veya bukkal yayma (yanağın iç yüzeyinden hücreleri örnekleyen bir yöntem) gerektiren testler için çok küçüktür. Prenatal tanı testi için kullanılan prosedürler (amniyosentez ve koryonik villus örneklemesi olarak adlandırılır), gebeliği kaybetme (düşük) için küçük ama gerçek bir risk taşır, çünkü fetüsün etrafından bir amniyotik sıvı veya doku örneği gerektirirler.

Genetik testlerle ilişkili risklerin çoğu, test sonuçlarının duygusal, sosyal veya finansal sonuçlarını içerir. İnsanlar sonuçları hakkında kızgın, depresif, endişeli veya suçlu hissedebilirler. Bazı durumlarda, genetik testler aile içinde gerginlik yaratır çünkü sonuçlar test edilen kişinin yanı sıra diğer aile üyeleri hakkında da bilgi verebilir. İstihdam da veya sigortada genetik ayrımcılık olasılığı da bir endişe kaynağıdır. (bkz.Genetik ayrımcılık nedir?)

Genetik testler, kalıtsal bir durum hakkında yalnızca sınırlı bilgi sağlayabilir. Test genellikle bir kişinin bir bozukluğun semptomlarını gösterip göstermeyeceğini, semptomların ne kadar şiddetli olacağını veya bozukluğun zaman içinde ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyemez. Diğer bir önemli sınırlama, teşhis konulduktan sonra birçok genetik bozukluk için tedavi stratejilerinin olmamasıdır.
Bir genetik uzmanı belirli bir testin yararlarını, risklerini ve sınırlamalarını ayrıntılı olarak açıklayabilir. Genetik test yaptırmayı düşünen herkesin karar vermeden önce bu faktörleri anlaması ve tartması önemlidir.

Genetik Ayrımcılık Nedir?

Genetik ayrımcılık, insanlar işverenleri veya sigorta şirketleri tarafından farklı muamele gördüklerinde ortaya çıkar, çünkü kalıtsal bir bozukluğun riskine neden olan veya artıran bir gen mutasyonuna sahiptirler. Ayrımcılık korkusu, genetik test yaptırmayı düşünen insanlar arasında yaygın bir endişedir.

Türkiyede Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında genetik test sonuçlarının mahremiyeti korumaya alınmıştır. Yazılı bir izin olmadığı sürece genetik test sonuçları 3. kişilerle paylaşılmaz.

Genlerin Patenti Alınabilir Mi?

Bir gen patenti, belirli bir DNA dizisinin (bir genin) münhasır haklarıdır. Hükümetten ilk önce sahip olduğunu iddia eden bireye, kuruluşa veya şirkete geni tanımlar. Bir gen patenti verildiğinde, patent sahibi genin hem klinik genetik testler gibi ticari ortamlarda hem de araştırma dahil ticari olmayan ortamlarda patent tarihinden itibaren 20 yıl boyunca nasıl kullanılabileceğini belirler. Gen patentleri genellikle şirketlerin patentli genler için genetik testlerin tek sahibi olmasıyla sonuçlanmıştır.

13 Haziran 2013'te, Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. davasında, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, DNA "doğanın bir ürünü" olduğu için insan genlerinin ABD'de patentlenemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, bir gen keşfedilirken yeni bir şey yaratılmadığından, korunması gereken bir fikri mülkiyetin bulunmadığına ve dolayısıyla patent verilemediğine karar verdi. Bu karardan önce 4.300'den fazla insan geninin patentini aldı. Yargıtay'ın kararı, bu gen patentlerini geçersiz kılarak, genleri araştırma ve ticari genetik testler için erişilebilir hale getirdi.

Yargıtay'ın kararı, laboratuvarda manipüle edilen DNA'nın patent almaya uygun olmasına izin verdi, çünkü insanlar tarafından değiştirilen DNA dizileri doğada bulunmuyor. Mahkeme, tamamlayıcı DNA (cDNA) olarak bilinen bir DNA türünü patentleme yeteneğinden özellikle bahsetti. Bu sentetik DNA, proteinlerin (mesajcı RNA olarak adlandırılır) üretilmesi için talimatlar görevi gören molekülden üretilir.

Tarama Testleri Ve Genetik Tanı Testlerinin Farkları Nelerdir?

Tarama testleri, bir bireyin genetik bir durum geliştirme riskini değerlendirirken, tanı testleri genetik koşulları tanımlar. Tüm genetik testlerin hem faydaları hem de sınırlamaları vardır.

Genetik tarama testleri genellikle bir bozukluğun belirti veya semptomları olmayan kişilerde kullanılır. Bu testler, bir bireyin belirli bir duruma sahip olma riskinin, benzer bir popülasyonda diğer insanlardaki riske kıyasla artıp artmadığını veya azaldığını tahmin eder. Olumlu bir sonuç, kişinin durumu geliştirme riskinin ortalamanın üzerinde olduğu anlamına gelir. Negatif bir tarama testi, kişinin riskinin ortalamanın altında olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, pozitif bir tarama sonucunun olması, bireyin bu duruma sahip olduğu anlamına gelmez. Tarama testleri yalnızca tahmin olduğundan, bazı durumlarda sonuçlar; kişi gerçekten etkilenmediğinde (yanlış pozitif) genetik anormallik riskinin arttığını veya genetik anormallik riskinin azaldığını gösterir. Kişi gerçekten etkilendiğinde (yanlış negatif) genetik anormallik riskinin azaldığını gösterir. Genetik tarama testleri kesin bir yanıt vermese de, ek tanı testlerinin gerekip gerekmediği gibi sonraki adımlara rehberlik edebilir.

Genetik tanı testleri genellikle belirti ve semptomları olan kişilerde kullanılır. Bu testler, şüpheli genetik koşulları doğrulamak veya ekarte etmek için kullanılır. Teşhis testleri ayrıca bir kişinin genetik bir durum geliştirme veya genetik bir durumu çocuklarına geçirme şansı hakkında bilgi vermeye de yardımcı olabilir. Teşhis testi, doğumdan önce veya bir kişinin yaşamı boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak tüm genler veya tüm genetik koşullar için mevcut değildir. Bir tanı testinin sonuçları, bir kişinin sağlık bakımı ve anomalitenin yönetimi ile ilgili seçimlerine rehberlik etmek için kullanılabilir.

Genetik tarama testlerinin örnekleri şunları içerir:

Noninvaziv doğum öncesi test/tarama (NIPT/NIPS): Bu tarama testi, bir fetüsün Down sendromu ve diğer kromozomal bozukluklar gibi belirli genetik anormalliklerle doğma riskini belirlemeye yardımcı olmak için doğumdan önce yapılır.

Yenidoğan taraması: Türkiye de yenidoğanlara bir tarama testi yapılır. Bu test, 35'ten fazla genetik koşul geliştirme riskini değerlendirebilir. Bu koşulların birçoğu için, test çeşitli protein ve enzimleri analiz eder.

Araştırma Amaçlı Genetik Testler İle Klinik Genetik Testler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Klinik genetik testler ile araştırma testleri arasındaki temel farklar, testin amacı ve sonuçları kimin aldığıdır. Araştırma testlerinin amaçları, bilinmeyen genleri bulmayı, genlerin nasıl çalıştığını öğrenmeyi, gelecekteki klinik kullanım için testler geliştirmeyi ve genetik koşullar hakkındaki anlayışımızı ilerletmeyi içerir. Bir araştırma çalışmasının parçası olarak yapılan testlerin sonuçları genellikle hastalar veya sağlık hizmeti sağlayıcıları için mevcut değildir. Öte yandan klinik testler, bireysel bir hasta veya ailedeki kalıtsal bir bozukluğu bulmak için yapılır. İnsanlar klinik bir testin sonuçlarını alırlar bunları tıbbi bakım veya üreme sorunları hakkında karar vermelerine yardımcı olmak için kullanabilirler.

Genetik test düşünen kişilerin, testin klinik veya araştırma temelinde mevcut olup olmadığını bilmeleri önemlidir. Klinik ve araştırma testinin her ikisi de, hastaların test prosedürü, testin riskleri, yararları ve testin potansiyel sonuçları hakkında bilgi edindiği bir bilgilendirilmiş onam sürecini içerir.

Tüm Ekzom Dizilimi ve Tüm Genom Dizilimi Nedir?

Bir bireyin genetiğindeki DNA yapı taşlarının (nükleotidler) sırasını belirleme DNA dizilimi olarak kullanılan kod, genetik çalışmayı ilerletmiştir ve bir tekniktir. Genetik bozuklukları test etmek için kullanılır. İki yöntem, tam ekzom dizilimi ve tüm genom dizilimi, genetik varyasyonları belirlemek için sağlık ve araştırmalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır; her iki yöntem de büyük miktarlardaki DNA'nın hızlı bir şekilde dizilenmesine izin veren yeni teknolojilere dayanmaktadır. Bu yaklaşımlar, yeni nesil dizileme (veya yeni nesil sıralama) olarak bilinir.

Sanger dizileme (adını onu geliştiren bilim adamı Frederick Sanger'den almıştır) adı verilen orijinal dizileme teknolojisi, bilim adamlarının insan genetik kodunu belirlemesine yardımcı olan bir atılımdı, ancak zaman alıcı ve pahalıydı. Sanger yöntemini, daha hızlı hale getirmek için otomatikleştirildi ve bugün laboratuvarlarda kısa DNA parçalarını sıralamak için hala kullanılmaktadır, ancak bir kişinin tüm DNA'sını (kişinin genomu olarak bilinir) sıralamak yıllar alacaktır. Yeni nesil dizileme, süreci hızlandırırken (bir insan genomunun dizilenmesi sadece günler ila haftalar sürüyor) maliyeti düşürür.

Yeni nesil dizileme ile, örneğin protein yapmak için talimatlar sağlayan bir bireyin DNA'sının tüm parçaları gibi büyük miktarda DNA'yı dizilemek artık mümkün. Ekson adı verilen bu parçaların bir kişinin genomunun yüzde 1'ini oluşturduğu düşünülüyor. Birlikte, bir genomdaki tüm ekzonlar ekzom olarak bilinir ve bunları dizileme yöntemi, bütün ekzom dizilimi olarak bilinir. Bu yöntem, sadece seçilmiş birkaç gende değil, herhangi bir genin protein kodlayan bölgesindeki varyasyonların tanımlanmasına izin verir. Hastalığa neden olan bilinen mutasyonların çoğu ekzonlarda meydana geldiğinden, tüm ekzom dizilemesinin olası hastalığa neden olan mutasyonları tanımlamada etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Bununla birlikte, araştırmacılar, ekzonların dışındaki DNA varyasyonlarının gen aktivitesini ve protein üretimini etkileyebileceğini ve genetik bozukluklara yol açabileceğini bulmuşlardır - tüm ekzom diziliminin kaçıracağı varyasyonlar. Tüm genom dizilimi olarak adlandırılan başka bir yöntem, bir bireyin DNA'sındaki tüm nükleotidlerin sırasını belirler ve genomun herhangi bir bölümündeki varyasyonları belirleyebilir.

Tüm ekzom ve tüm genom dizilimi ile seçilmiş gen diziliminden çok daha fazla genetik değişiklik tanımlanabilirken, bu bilgilerin çoğunun önemi bilinmemektedir. Tüm genetik değişiklikler sağlığı etkilemediğinden, tanımlanmış varyantların ilgi alanına dahil olup olmadığını bilmek zordur. Bazen, tanımlanmış bir varyant henüz teşhis edilmemiş farklı bir genetik bozuklukla ilişkilidir (bunlara tesadüfi veya ikincil bulgular denir).

Klinikte kullanılmasının yanı sıra, bütün ekzom ve bütün genom dizileme, araştırmacılar için değerli yöntemlerdir. Ekzom ve genom dizilerinin sürekli olarak incelenmesi, gelecekte hastalık teşhisine yardımcı olacak yeni genetik varyasyonların sağlık koşullarıyla ilişkili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Genetik Testlerden Elde Edilen İkincil Bulgular Nelerdir?

İkincil bulgular, testin birincil amacı ile ilgisi olmayan bir gendeki değişiklikler (varyantlar) hakkında bilgi sağlayan genetik test sonuçlarıdır.
Bir klinisyen belirli bir durumun genetik nedenini keşfetmek için genetik bir test istediğinde, test genellikle o bireyin belirti ve semptomları ile ilişkili olma olasılığı en yüksek görünen bir veya birkaç geni sıralayacaktır. Bununla birlikte, bireyin belirti ve semptomlarının belirgin bir genetik nedeni yoksa, bir klinisyen, bir bireyin DNA'sının tüm parçalarını sıralayan ve protein yapmak için talimatlar sağlayan bir test (ekzom olarak adlandırılır) veya bir bireyin DNA yapı taşlarının (nükleotitler) tümünü sıralayan bir test isteyebilir.Bu testlere sırasıyla tüm ekzom dizilimi ve tüm genom dizilimi denir.

Sadece bir veya birkaç genin dizilenmesinden ziyade, bütün ekzom ve tüm genom dizilimi ile çok daha fazla genetik değişiklik tanımlanabilir. Bazen test, testin orijinal olarak belirtildiği koşuldan farklı bir durumla ilişkili bir varyant bulur. Buna ikincil bulgu denir. İkincil bulgusu olan bazı kişiler, durumla ilişkili semptomların hiçbirine henüz sahip olmayabilir, ancak ilerleyen zamanda gelişme riski altında olabilirler. Örneğin, bir varyantı olan bir kişi BRCA1 Meme ve yumurtalık kanseri riskinin artmasıyla alakalı olan gen, kanser geliştirmemiş olabilir. İkincil bulguları olan kişiler, aşırı yüksek kolesterol gibi bilinen bir tıbbi duruma sahip olabilir. LDLR genindeki bir varyant gibi, bu durumun genetik bir nedenini gösteren sonuçlar alırlar.

2013 yılında, daha sonra tekrar 2017 ve 2021'de, Amerikan Tıbbi Genetik ve Genomik Koleji (ACMG), tüm ekzom ve tüm genom dizileme testlerini gerçekleştiren tüm laboratuvarların, testin birincil amacı ile ilgili bulunan varyantlara ek olarak, belirli ikincil bulguları rapor etmesini tavsiye etti. 2021 güncellenmiş önerilerinde ACMG, kanserden kalp hastalığına kadar çeşitli koşullarla ilişkili 73 genin bir listesini önerdi. İkincil bulguların rapor edildiği 73 gen, tanımlanabilir bir dizi klinik özelliğe, erken tanı olasılığına, güvenilir bir klinik genetik teste, etkili müdahale ve tedaviye sahip koşullarla ilişkili oldukları için seçilmiştir. Bu ikincil bulguları bir bireye bildirmenin amacı, sağlık koşullarını önleyerek veya daha iyi yöneterek tıbbi fayda sağlamaktır. Bildirilen varyantların hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Şu anda hastalığa katılımı belirsiz olan bilinmeyen öneme sahip varyantlar bildirilmemiştir.

İkincil bulgular tarafından sağlanan bilgiler, bir hastalığın oluşmasını önlemeye yardımcı olabileceğinden veya hastalık gelişiyorsa, halihazırda mevcutsa belirti ve semptomların yönetimine rehberlik edebileceğinden çok önemli olabilir. Ancak her türlü tıbbi tanıda olduğu gibi, beklenmedik bir potansiyel sağlık sorunu haberi, bireyler ve aileleri için ek sağlık maliyetlerine ve strese neden olabilir. İkincil bulguların temelinde, sonuçları doğrulamak için ek testler, devam eden tarama testleri veya önleyici bakımlar önerilebilir. Tüm ekzom veya tüm genom dizilimi alan bireyler, 73 ikincil bulgu geninin analizini "devre dışı bırakmayı" seçebilir ve varyant sonuçları almazlar. Bütün ekzom ve bütün genom dizilimi daha yaygın hale geldikçe,

Bireylerin ne tür bilgileri öğrenebileceklerini ve bunun tıbbi bakımlarını nasıl etkileyebileceğini anlamaları önemlidir.

Noninvaziv Prenatal Test (NIPT) Nedir ve Hangi Bozuklukları Tarayabilir?

Bazen noninvaziv prenatal tarama (NIPS) olarak da adlandırılan noninvaziv prenatal test (NIPT), fetüsün belirli genetik anormalliklerle doğma riskini belirleyen bir yöntemdir.Bu test, hamile bir kadının kanında dolaşan küçük DNA parçalarını analiz eder. Bir hücrenin çekirdeğinde bulunan çoğu DNA'nın aksine, bu parçalar serbest yüzer ve hücrelerin içinde değildir ve bu nedenle hücresiz DNA (cfDNA) olarak adlandırılır. Bu küçük parçalar genellikle 200'den az DNA yapı taşı (baz çifti) içerir ve hücreler ölüp parçalandığında ve DNA dahil içerikleri kan dolaşımına salındığında ortaya çıkar.
Hamilelik sırasında, annenin kan dolaşımı, hücrelerinden ve plasentadaki hücrelerden gelen cfDNA'nın bir karışımını içerir.Plasenta, fetüsü ve annenin kan akışını birbirine bağlayan rahimdeki dokudur. Bu hücreler hamilelik boyunca annenin kan dolaşımına dökülür. Plasental hücrelerdeki DNA genellikle fetüsün DNA'sı ile aynıdır. Plasentadan cfDNA'yı analiz etmek erken dönem için bir fırsat sağlar, fetüse zarar vermeden bazı genetik anormalliklerin tespiti yapılır.

NIPT çoğunlukla bir kromozomun fazladan veya eksik bir kopyasının (anöploidi) varlığından kaynaklanan kromozomal bozuklukları aramak için kullanılır. NIPT öncelikle Down sendromunu (trizomi 21, fazladan bir kromozom 21'in neden olduğu), trizomi 18'i (fazladan bir kromozom 18'in neden olduğu), trizomi 13'ü (fazladan bir kromozom 13'ün neden olduğu) ve X kromozomunun fazla veya eksik kopyalarını arar ve Y kromozomu (cinsiyet kromozomları). Testin doğruluğuna ve bozukluğuna göre değişir.

NIPT, bir kromozomun eksik (silinmiş) veya kopyalanmış (yinelenmiş) bölümlerinin neden olduğu ek kromozomal bozuklukların taranmasını içerebilir. NIPT, tek genlerdeki değişikliklerin (varyantların) neden olduğu genetik bozuklukları test etmek için kullanılmaya başlandı. Teknoloji geliştikçe ve genetik testlerin maliyeti azaldıkça, araştırmacılar NIPT'in daha birçok genetik koşul için kullanılabilir hale gelmesini bekliyor.

NIPT, yalnızca hamile kadından kan alınmasını gerektirdiği ve fetüs için herhangi bir risk oluşturmadığı için noninvaziv olarak kabul edilir. NIPT bir tarama testidir yani fetüsün genetik bir rahatsızlığı olup olmadığı konusunda kesin bir cevap vermeyecektir. Test, yalnızca belirli bir hastalığa yakalanma riskinin olup olmadığını tahmin edebilir, koşullar artırılır veya azaltılır. Bazı durumlarda, NIPT sonuçları, fetüs gerçekten etkilenmediğinde (yanlış pozitif) genetik anormallik riskinin arttığını veya fetüs gerçekten etkilendiğinde (yanlış negatif) genetik anormallik riskinin azaldığını gösterir.NIPT hem fetal hem de maternal cfDNA'yı analiz ettiğinden, test annedeki genetik bir durumu tespit edebilir.

Fetal kromozom anormalliklerini tanımlayabilmek için annenin kan dolaşımında yeterli fetal cfDNA olmalıdır. Plasentadan gelen anne kanındaki cfDNA oranı, fetal fraksiyon olarak bilinir. Genellikle, fetal fraksiyon % 4'ün üzerinde olmalıdır; bu tipik olarak hamileliğin 10.cu haftasında ortaya çıkar. Düşük fetal fraksiyonlar, testin gerçekleştirilememesine veya yanlış negatif sonuca neden olabilir. Düşük fetal fraksiyonların nedenleri arasında gebelikte çok erken test yapılması, örnekleme hataları,maternal obezite ve fetal anormallik yer alır.

Fetal cfDNA'yı analiz etmek için birden fazla NIPT yöntemi vardır. Kromozomal anöploidi belirlemek için en yaygın yöntem tüm cfDNA parçalarını (hem fetal hem de maternal) saymaktır. Her kromozomdan cfDNA parçalarının yüzdesi beklendiği gibiyse o zaman fetüsün kromozomal bir duruma sahip olma riski azalır (negatif test sonucu). Belirli bir kromozomdan cfDNA fragmanlarının yüzdesi beklenenden da fazlaysa, fetüsün trizomi durumuna sahip olma olasılığı artar (pozitif test sonucu). Pozitif bir tarama sonucu, sonucu doğrulamak için daha fazla testin (bir hastalığı teşhis etmekte kullanıldığı için tanı testi olarak adlandırılır) yapılması gerektiğini gösterir.

Dolaşımdaki Tümör DNA'sı Nedir? Kanseri Teşhis Etmek Ve Yönetmek İçin Nasıl Kullanılır?

Dolaşımdaki tümör DNA (ctDNA) kan dolaşımında bulunur ve DNA’ yı ifade eder. Kanserli hücrelerden ve tümörlerden gelir. Çoğu DNA, bir hücrenin çekirdeğinin içindedir. Bir tümör büyüdükçe hücreler ölür ve yerine yenileri gelir. Ölü hücreler parçalanır veiçerikleri DNA dahil olmak üzere kan dolaşımına salınır. ctDNA küçüktür, DNA parçaları genellikle 200’den az yapı taşı içeren (nükleotidler) uzunluğundadır.

CtDNA miktarı bireyler arasında değişir ve tümörün tipine, konumuna ve kanserli tümörler için kanser evresine bağlıdır.
ctDNA'nın tespiti aşağıdaki durumlarda yardımcı olabilir:

Bir tümörün tespiti ve teşhisi için yardımcı olur. Tümör DNA’sı tümor gelişimine yol açan çok sayıda varyant içerdiğinden ctDNA kişinin DNA’sı ile tam olarak eşleşmez. Varyant DNA’yı bulmak tümör tespitine yardımcı olur. Tümör tipini ctDNA kullanarak teşhis etmek, beyin ve akciğerde ki tümöre erişilmesi zor olan yerlerde ki biyopsi ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

 • Tümöre özgü tedaviyi yönlendirmek, ve tümör hücrelerinin genomunu ctDNA kullanarak analiz etmek, doktorların hangi tedavinin en etkili olacağını belirlemesine yardımcı olabilir.
 • Tedavinin izlenmesi. CtDNA miktarındaki azalma, tümörün küçüldüğünü ve tedavinin başarılı olduğunu gösterir.
 • Semptomsuz izleme periyotları (kanser remisyonu). Kan dolaşımında ctDNA eksikliği, kanserin geri dönmediğini gösterir.

Bilim adamları, ölmekte olan tümör hücrelerinin DNA'larının küçük parçalarını kan dolaşımına saldığını keşfettiler. Bu parçalara hücresiz dolaşan tümör DNA'sı (ctDNA) denir.

 

 


ŞEKİL 2: Vücut organlarındaki tümörlerden kaynaklanan parçaları gösteren oklarla birlikte bir kan damarındaki DNA parçalarının çizimi.

WHATSAPP0507 998 64 32